Dersler


1. Dönem (Güz Dönemi)

DİPLOMA PROGRAMI ADI: ADALET
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
AADA1001 Z ANAYASA HUKUKU 3 0 0 3 6
AADA1002 Z GENEL MUHASEBE 3 0 0 3 6
AADA1003 Z MEDENİ HUKUK 3 0 0 3 6
AADA1004 Z HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 0 3 6
ODAI0001 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0001 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
ODYD0001 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 302. Dönem (Bahar Dönemi)

DİPLOMA PROGRAMI ADI: ADALET
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
AADA1005 Z BORÇLAR HUKUKU 3 0 0 3 6
AADA1006 Z CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 3 0 0 3 6
AADA1007 Z YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT 3 0 0 3 6
AADA1008 Z ADALET PSİKOLOJİSİ 3 0 0 3 6
ODAI0002 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0002 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
ODYD0002 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30 BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18 18 30


3. Dönem (Güz Dönemi)

DİPLOMA PROGRAMI ADI: ADALET
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
AADA2001 Z HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA 3 0 0 3 5
AADA2002 Z CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 3 0 0 3 5
AADA2003 Z İDARE HUKUKU 3 0 0 3 5
AADA2004 Z KALEM MEVZUATI 3 0 0 3 5
AADA2005 Z MEDENİ USUL HUKUKU 3 0 0 3 5
AADA2006 Z TİCARET HUKUKU 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30


4. Dönem (Bahar Dönemi)

DİPLOMA PROGRAMI ADI: ADALET
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
AADA2007 Z AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI 3 0 0 3 5
AADA2008 Z BANKA HUKUKU 3 0 0 3 5
AADA2009 Z CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKU 3 0 0 3 5
AADA2010 Z İDARİ YARGILAMA HUKUKU 3 0 0 3 5
AADA2011 Z İCRA - İFLAS HUKUKU 3 0 0 3 5
AADA2012 Z UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30

PROGRAM MÜFREDAT KURALLARI:

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ MİN. KREDİ MİKTARI: 72

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ MİN. AKTS MİKTARI: 120